Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Różnice z zaokrąglenia ceny towarów po przyjęciu do magazynu...

Jak ująć w księgach rachunkowych różnice wynikające z zaokrąglenia ceny towarów po przyjęciu do magazynu i po zwrocie jeśli jest korekta faktury zakupu? Czy będą to różnice kursowe podatkowe ? Jakiego...

7 maja 2021

Wypłata dywidendy przez spółkę spadkobiercom po wspólniku...

W wyniku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni zgromadzenie udziałowców podjęło uchwałę o przeznaczeniu całości wypracowanego za poprzedni rok obrotowy zysku netto na dywidendę. W dn...

5 maja 2021

Rozliczanie strat podatkowych w 2021 roku

Czy spółka z o.o. może nadal odliczać w 2021 r. swoje straty podatkowe z lat poprzednich w sytuacji, gdy przejmie spółkę uzyskującą dochody ?

29 kwietnia 2021

Dochód a danina solidarnościowa

Z jakich zeznań rocznych należy brać dochód do wypełnienia deklaracji DSF-1 (danina solidarnościowa) za 2020 rok?

27 kwietnia 2021