Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Jak rozpoznać koszty podatkowe z tytułu nabycia wierzytelności...

Nabyliśmy w drodze kupna wierzytelności przysługujące ich zbywcy od podmiotu, dla którego my jesteśmy dłużnikami (z tytułu nabycia usług materialnych) w celu ich potrącenia. Wierzytelności nabyliśmy z...

5 marca 2021

PIT-36L a  umowa o dzieło zawarta poza działalnością gospodarczą...

Prowadzę działalność gospodarczą ewidencjonując zdarzenia gospodarcze w PKPiR. Dochód opodatkowany jest podatkiem liniowym. W  2020 roku poza działalnością realizowałam zlecenia na podstawie umowy o  ...

5 marca 2021

Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka

Dokonywany przez Urząd Miasta zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli, o którym mowa w art. 32 ust. 5 i ust. 6 ustawy Prawo oświatowe nie skutkuje powstaniem u tych osób przychodu...

3 marca 2021

Kwota zapłacona wykonawcy robót w związku z rezygnacją z części...

Poniesiony przez Spółkę wydatek w postaci kwoty zapłaconej wykonawcy robót w związku z rezygnacją z wykonania części robót nie może stanowić kosztu podatkowego, bowiem Spółka nie zrealizowała w planow...

1 marca 2021