Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Podatkowe rozliczenie dotacji otrzymanej z PARP

Projekt Spółki Jawnej otrzyma dofinansowanie z PARP w ramach konkursu „Go to Brand”. Na konto spółki wpłynęła zaliczka w wysokości 100 tys. złotych w ramach powyższego konkursu. Z tej kwoty spółka roz...

23 października 2020

Uznanie wydatku na spłatę kredytu hipotecznego jako wydatku...

Wydatek na zakup lokalu mieszkalnego Nr 1 pokryty z kredytu hipotecznego, podlegać będzie odliczeniu od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 jako koszt uzyskania przychodu. Kredyt, w części...

20 października 2020

Ustalenie wartości darowizny maseczek

Dokonując darowizny, o której mowa w art. 52n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawidłową metodą ustalenia wartości darowizny jest ustalenie jej w umowie w oparciu o wartość rynk...

15 października 2020

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą zleceniobiorcom diet...

W sytuacji gdy wypłacane diety i ryczałty nie przekroczą określonej przepisami wysokości, na Podatniku, jako płatniku, nie będzie ciążyć obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy...

12 października 2020