Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W lipcu 2020 roku Spółka, czynny podatnik VAT, otrzymała zaliczkę na poczet dostawy towaru, wystawiła fakturę VAT - zaliczka . Zaliczkę ujęto na koncie 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Na koniec 2020 roku towary nie zostały postawione do dyspozycji odbiorcy. Czy Spółka na koniec 2020 roku ma zarachować tą przedpłatę do przychodów ze sprzedaży czyli zwiększyć wynik finansowy? Jak długo zaliczka może być nierozliczona? Jeżeli towar nie zostanie dostarczony do klienta do końca 2021 roku, to jak Spółka ma wykazać tego rodzaju zdarzenie w bilansie na koniec 2021 roku?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Ustawodawca w żadnym przepisie nie wskazał, w jakim terminie niezreali...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.