Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń
20 grudzień
za 6 dni
opłacenie zaliczki na podatek PIT-4

  

9 grudzień
Wpłata podatku dochodowego

  

9 grudzień
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego

  

16 grudzień
za 2 dni
Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego