Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń
1 marzec
Złożenie zeznania o wysokości przychodu, odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. - PIT-28
1 marzec
Przekazanie podatnikowi PIT-11
1 marzec
Przekazanie ubezpieczonemu informacji o danych w imiennych raportach do ZUS za 2020 r.
1 marzec
Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2021 r.
8 marzec
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od dochodów z dywidend
15 marzec
za 7 dni
Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2021 r.
22 marzec
za 14 dni
Wpłata za luty 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
31 marzec
za 23 dni
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.