Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 69

Wrzesień 2020

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Wydatki związane z umową leasingu operacyjnego samochodu osobowego przez stomatologa

Mariusz Nowak

Składka AC samochodu osobowego w kosztach podatkowych

Mariusz Nowak

Czynsz inicjalny związany z leasingiem po kradzieży samochodu – skutki podatkowe

Mariusz Nowak

Wykorzystywanie sprzętu firmowego również na cele prywatne – koszty podatkowe

Kamila Paliwoda – Alejun

INNE ROZLICZENIA DOCHODOWEGO

Uchwała o przekazaniu zysku na kapitał zapasowy – skutki podatkowe

Anna Maj

INNE ROZLICZENIA

Podatek od nieruchomości od firmowego garażu

Joanna Nowicka

Opodatkowanie akcjonariusza będącego osobą fizyczną i komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej

Mariusz Nowak

Konsekwencje zaniżania rynkowej stopy procentowej w przypadku pożyczek pieniężnych pomiędzy niepowiązanymi spółkami z o.o.

Mariusz Nowak

Przesunięcie części podatku dochodowego do zapłaty na ostatni dzień rozliczenia rocznego

Mariusz Nowak

INNE PRZYCHODY

Pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. aportem w postaci nieruchomości gruntowej

Mariusz Nowak

DOCHODOWY NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

Zbiorcza deklaracja PCC-4

Anna Maj

Płatności dokonywane przy użyciu karty płatniczej – jak ująć w księgach rachunkowych

Ewa Malinowska

Odpowiedzialność małżonka za zaległości podatkowe współmałżonka pomimo umowy o rozdzielności majątkowej – przypadek długów typu ex post

Mariusz Nowak

Przedawnienie odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za zaległości w CIT

Mariusz Nowak

AMORTYZACJA

Amortyzacja sprzętu przy działalności sezonowej

Anna Maj