Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

31 marca 2020

NR 64 (Kwiecień 2020)

Rozłożenie na raty i umorzenie części zobowiązania - konsekwencje podatkowe

143

Przedsiębiorca (jednoosobowy) posiada zobowiązania wobec spółki z tytułu niezapłaconych faktur na kwotę około 100.000 zł. W wyniku negocjacji podpisano ugodę, gdzie ustalono, że 50.000 zł zostanie umorzone, pozostałą część rozłożona na raty - 24 miesiące po 10.000 zł i 40.000 zł na koniec drugiego roku. Jak podatkowo rozliczyć taki rodzaj ugody? 

ODPOWIEDŹ


Kwota umorzonego zobowiązania powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej w postaci przychodu ze świadczeń nieodpłatnych – przedsiębiorca uzyskuje korzyść kosztem majątku spółki. 
Rozłożenie na raty nie powoduje żadnych skutków podatkowych – jest to tylko aneksowanie warunków umownych. 

UZASADNIENIE


W praktyce występują sytuacje, w których:

  • po dokonaniu kalkulacji kosztów egzekucji (w tym prawnika) oraz kwoty wierzytelności przedsiębiorcy (wierzyciele) decydują się na ugodę i umorzenie wierzytelności własnej,
  • po dokonaniu analizy opłacalności przeszłej, obecnej i przyszłej współpracy z dłużnikiem wierzycielowi opłaca się rozłożyć na raty „starą” zaległość i kontynuować współpracę. 
     

Z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie wierzyciela, po umorzeniu lub rozłożeniu na raty zaległości nie powstają żadne skutki podatkowe – wierzyciel dokonując tychże czynności nie uzyskuje żadnej korzyści majątkowej (przysporzenie). Następuje bowiem strata w majątku wierzyciela. 

Z kolei gdy mówimy o konsekwencjach u dłużnika to należy wskazać, że ustawodawca w art.14 ust.2 pkt 6 u.p.d.o.f., że przychodem z działalności gospodarczej są również … wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę