Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

27 sierpnia 2020

Składniki majątku nabyte ze środków przyznanych z Urzędu Pracy w kosztach

33

Nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu - na zakup składników majątku, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z urzędu pracy, i które mają służyć wyłącznie celom prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika. 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 21 sierpnia 2020 roku 0115-KDIT3.4011.447.2020.1.KR 

Sytuacja Podatnika

Osoba bezrobotna planuje załozyć działalność gospodarczą (branża fotograficzna) i na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w wysokości 15755 zł (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej).

Uzyskane środki zakwalifikowano jako pomoc de minimis. Po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy i przekazaniu środków finansowych, dnia 9 lipca 2020 roku Wnioskodawczyni zarejestrowała się w CEIDG i rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, wybierając rozliczenie podatku na zasadach ogólnych, z zamiarem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Otrzymaną kwotę dotacji Wnioskodawczyni przeznaczyła na rzeczy niezbędne w działalności fotograficzenej o wartości nie przekraczającej 10 000 zł kazda. Będą stanowiły elementy wyposażenia oraz materiały pomocnicze niezbędne do wykonywania przez nią działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora

Sfinansowanie zakupu wyposażenia i innych wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę