Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

29 lipca 2019

Odpis aktualizujący jako koszt uzyskania przychodu

0 633

Można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący w części przypadającej na wierzytelność potwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądowym. Jednak wierzytelności, która nie była dochodzona na drodze sądowej, nie można zaliczyć do kosztów. 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.