Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W celu pomocy w walce z koronawirusem nabyliśmy drukarkę 3D i uruchomiliśmy produkcją przyłbic, które świetnie nadają się do ochrony osobistej przed koronawirusem. Chcemy w ten sposób wspomóc personel szpitala. Czy istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji w związku z nabyciem takiego rodzaju urządzenia?

ODPOWIEDŹ


Przedsiębiorca będzie mógł dokonać jednorazowej amortyzacji urządzenia nabytego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w  2020 roku, w celu produkcji towarów związanych z  przeciwdziałaniem COVID-19.

UZASADNIENIE


Ustawą z  dnia 31 marca 2020  roku o  zmianie ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 ustawodawca wprowadził możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w  celu produkcji towarów związanych z  przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe wynika z art. 52s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio art.  38k ust.  1 ustawy o  PDOP), w myśl którego podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z  przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w  art. 2 ust. 2 ustawy o  COVID-19, i wprowadzone do  ewidencji środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i prawnych w  2020 roku.

Przy czym za towary, o  których mowa powyżej uważa się w  szczególności: 
•    maseczki ochronne, 
•    respiratory, 
•    środki odkażające, 
•    medyczną odzież ochronną, 
•    ochraniacze na  obuwie, 
•    rękawiczki, okular...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę