Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wydatki ze środków obrotowych Spółki na dofinansowanie pracownikom kart Multisport stanowią koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ  


Tak, koszty poniesione w związku z dofinansowaniem pracownikom kart Multisport należy uznać za koszty uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE


Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.  Zatem podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ww ustawy.

Do kosztów podatkowych należą  m.in. tzw. koszty pracownicze, które obejmują nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, ale i diety, inne należności za czas podróży służbowej, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, świadczenia medyczne, ale mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w formie innych pozapłacowych świadczeń, np. dofinansowania przez pracodawcę kart Multisport.

W ocenie Redakcji wydatki na dofinansowanie kart Multisport dla pracowników mogą i będą pośrednio związane z prowadzoną działalnością. Korzystanie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę