Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , AMORTYZACJA

31 sierpnia 2020

Jednorazowa amortyzacja ambulansów ratunkowych

28

Mały podatnik może jednarazowo zamortyzować samochody specjalne należące do grupy 743 KŚT, posiadając stosowną homologację i wprowadzając je do ewidencji środków trwałych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 13 sierpnia 2020 roku 0113-KDIPT2-1.4011.517.2020.2.ISL 

Sytuacja Podatnika


Wnioskodawca planuje zakup dwóch ambulansów ratunkowych typu B i C, jako pojazdów specjalistycznych, które przeznaczone będę tylko do działalności należącego do Niego podmiotu leczniczego. Ambulanse te pomagać będą w zwalczaniu COVID-19 na terenie kraju. Koszt ambulansów to 60 000-80 000 PLN.

Wnioskodawca działalność gospodarczą prowadzi od 4 kwietnia 2011 roku opodatkowaną podatkiem liniowym. Pojazdy będą posiadały homologację samochodu specjalnego sanitarnego i tak też zostaną zarejestrowane, gdyż spełniają wymogi przewidziane w przepisach o ruchu drogowym. Pojazdy zostaną zaliczone do grupy 743 (pojazdy specjalne sanitarne) Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca wskazał także, że spełnia kryteria „małego podatnika” w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę