Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY NIEPODATKOWE , ROZLICZENIA PŁATNIKA

17 października 2019

Obciążenie pracownika kosztami noclegu żony podczas podróży służbowej

259

Pracownik korzystał z hotelu w Niemczech w czasie podróży służbowej. Otrzymali fakturę za hotel z naliczonym podatkiem. Razem z jednym z pracowników w hotelu przebywała żona. Pracownik chce pokryć koszt pobytu żony w hotelu. Jak mam obciążyć pracownika? Czy mam mu wystawić fakturę sprzedaży refakturując koszt, co z podatkiem? Czy mam mu wystawić notę na kwotę wynikającą z faktury?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często współpracują z kontrahentami zagranicznymi, w tym też celu delegują swoich pracowników. Z wyjazdami pracowników związane są koszty delegacji służbowych,w tym noclegi w zagranicznych hotelach. W sytuacji gdy koszty tego rodzaju usług związane są z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy i nie zaspakajają potrzeb prywatnych – wydatki tego rodzaju będą stanowiły koszty podatkowe na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie wskazanych wydatków powinno przedstawiać się w następujący sposób. Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług to należałby zwrócić uwagę na treść art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w myśl, którego za import usług uznaje się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Powyższe oznacza, że aby dana transakcja była traktowana jako import usług, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. usługodawca i usługobiorca posiadają siedzibę działalności w dwóch różnych krajach.
  2. miejsce świadczenia usługi miejscem świadczenia usługi jest terytorium kraju (Polski);
  3. usługodawca nie będzie rozliczał podatku należnego

W przypadku usług zakwaterowania w hotelach zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Powyższe oznacza, że przedsiębiorca nabywając usługę noclegową w hotelu położonym w Niemczech nie będzie rozliczał importu usług. Na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozliczenia transakcji w Niemczech, tj w kraju, w którym położona jest nieruchomość.

 

Zatem wartość zakupu zagranicznej usługi noclegowej, która nie stanowi importu usłu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę