Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

30 kwietnia 2020

NR 65 (Maj 2020)

Skutki podatkowe używania i pobierania pożytków ze środków trwałych bez określenia wysokości czynszu

111

Spółka z o.o. zawarła umowę użyczenia na używanie tira. Umówiono się w ten sposób, że spółka nie będzie płacić nic za używanie tira drugiej spółce, natomiast weźmie na siebie płacenie podatku od środków transportowych, ubezpieczenia oraz serwisów wraz z remontami. Czy przy tak skonstruowanej umowie użyczenia wystąpią jakieś skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 

ODPOWIEDŹ


Ze względu na krzyżowe świadczenia nieodpłatne, obie spółki powinny porównywać każdego miesiąca wzajemne korzyści jakie uzyskują kosztem drugiej spółki. Spółka, która w danym miesiącu będzie uzyskiwać korzyść netto, będzie zobligowana do wykazania przychodu ze świadczeń nieodpłatnych. Pojęcie korzyści netto nie należy natomiast rozumieć jako unettowienia, ale obliczenia nadwyżki korzyści nad kosztami. 

UZASADNIENIE


Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego za umowę użyczenia uznaje się taką umowę, która zakłada:

  • nieodpłatność (art.710 k.c.),
  • spółka, która bierze rzecz (tu: tira) w używanie ponosi tylko zwykłe koszty utrzymania – wskazane w pytaniu wydatki (w tym w szczególności wydatki remontowe nie mogą być za takie koszty uznane). 

Zatem, wskazana w pytaniu umowa wiążąca strony, nie jest umową użyczenia (umową o charakterze nieodpłatnym) i nie będzie powodowała konsekwencji podatkowych u biorącego w użyczenie. Z podatkowego punktu widzenia należy zaważyć, że każda ze stron uzyskuje korzyści majątkowe kosztem drugiej spółki, tj.

  • spółka (właściciel tira) odnosi korzyść w postaci utrzymania tira w sprawności technicznej (np. remonty, ubezpieczenia, serwisy – tego typu ciężar ekonomiczny ponosi właściciel rzeczy,
  • spółka, która nie jest właścicielem tira, korzysta z niego nieodpłatnie, nie ponosząc kosztów wynajęcia (dzierżawy). 

Jest to zatem umowa, gdzie występują obopólne korzyści. Należy pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym nakazuje wycenę korzyści, za które dany podatnik nie płaci. Na takie rozumienie wskazuje treść art.12 ust.1 pkt 2 u.p.d.o.p.  Mówi on, że przychodem są także, oprócz otrzymania środków pieniężnych ze sprzedaży produktów, towarów i usług, także korzyści ekonomiczne, za które podatnik (spółka) nie płaci – nie dochod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę