Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY

5 maja 2021

Wypłata dywidendy przez spółkę spadkobiercom po wspólniku

0 613

W wyniku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni zgromadzenie udziałowców podjęło uchwałę o przeznaczeniu całości wypracowanego za poprzedni rok obrotowy zysku netto na dywidendę. W dniu następnym po dniu podjęcia uchwały o dywidendzie jeden z udziałowców zmarł. Spadkobierczyni posiada już prawomocne postanowienie sądu o nabyciu prawa do spadku. Czy wypłacając dywidendę spadkobierczyni spółka będzie musiała pobrać zryczałtowany podatek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Zrycz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.