Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

4 września 2020

Dywidenda nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych

21

Minister Finansów w odpowiedzi z 22 sierpnia 2020 roku na interpelację poselską nr 9368 uznał, że dywidenda nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej i wobec tego nie podlega obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych.

Poseł Michał Jaros zadał pytanie w interpelacji poselskiej czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną, o której mowa w art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Istota sprawy sprowadzała się do stwierdzenia czy wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotu powiązanego, której wartość przekracza próg dokumentacyjny podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych? 

Minister Finansów odpowiedział, że wypłata dywidendy wiąże się z funkcjonowaniem spółek kapitałowych – udziałowcy czy akcjonariusze uczestniczą w osiągniętym zysku poprzez dywidendę. Decyzja o wypłacie dywidendy jest czynnością dokonywaną samodzielnie przez spółkę na podstawie odpowiednich regulacji kodeksu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę