Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Uiszczenie przez Płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek – w części, w której powinny być sfinansowane przez świadczącego usługi zarządzania i które nie zostały zwrócone płatnikowi w roku, w którym zostały zapłacone – stanowi dla świadczącego usługi zarządzania nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy do opodatkowania. Świadczący usługi zarządzania uzyskał bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot, tj. Płatnik, poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który winien być sfinansowany majątkiem (dochodami) świadczącego usługi zarządzania.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej int...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.