Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ubiegamy się o postojowe za maj (pierwszy raz), odmówiono nam wypłaty zasiłku, bo chociaż dokument był wypełniony 29 maja, do ZUS-u wpłynęło 2 czerwca. Czy możemy się odwołać od tej decyzji? Na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, może odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS. Odwołanie należy złożyć pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 

UZASADNIENIE

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą świadczenie postojowe dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

  • osób, które korzystają z Ulgi na start
  • osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)
  • jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19.

 

Przy czym świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje jeśli:

  • przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:
  • nie zawiesił działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskał w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Oznacza to, że np. na wniosku składanym w maju, przychód z kwietnia powinien być niższy o 15% od przychodu z marca. 

  • przedsiębiorca zawiesił działalność po 31 stycznia 2020 r.
  • przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • przedsiębiorca mieszkasz na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

Aby otrzymać świadczenie postojowe przedsiębiorca składa wniosek RSP-D, w którym to między innymi oświadcza, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

 

Przedsiębiorca może złożyć kolejny wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-DK), w którym oświadcza, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę