Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej - tzw. samozatrudnienie. Złożyłem wniosek o świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. W kwietniu otrzymałem pieniądze na wskazany rachunek bankowy. Czy otrzymane pieniądze stanowią przychód podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pieniądze otrzymane w ramach świadczenia postojowego są zwolnione z podatku dochodowego. Warto również wiedzieć, że zgodnie z przepisami ustawy z 2 marca 2020  roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze świadczenia postojowego nie dokonuje się egzekucji.

 

UZASADNIENIE

Co do zasady zgodnie z zapisami ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł może otrzymać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jeśli:

• rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku (nie zawiesił działalności) i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe:

1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś   w miesiącu poprzedzającym,

2. nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. 

• rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku, ale zawiesiłeś ją po  31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

• nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;

 

Aby otrzymać świadczenie postojowe przedsiębiorca winien z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę