Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam problem z ujęciem w kosztach faktury otrzymanej od firmy świadczącej usługi taksówkowe. Faktura wystawiona jest np. na kwotę netto, potem obliczony jest podatek VAT i co za tym idzie kwota brutto. Następnie zapłacono: Voucherem - ta kwota jest ze znakiem minus i reszta zapłacona przez aplikację już po pomniejszeniu kwoty brutto. Voucher wynika z faktu zamawiania taksówki przez aplikację czyli jest to kupon rabatowy. Zatem faktycznie płacimy kwotę pomniejszoną o wartość vouchera. Czy wartość vouchera nie powinna być ujęta w pozostałych przychodach czy może stanowić koszt podatkowy?

ODPOWIEDŹ

W efekcie posłużenia się przez klienta voucherem, nabywca uzyskał umniejszenie ceny usługi. W konsekwencji wykonanie usługi w zamian za kwotę vouchera było rabatem finansowym.

Wartość bonifikaty (rabatu) obniżyła kwotę należną zbywcy i kupujący w tej części nie poniósł wydatku. Tym samym nie został spełniony jeden z podstawowych warunków uznania wydatku za koszt podatkowy zgodnie, z którym kosztem uzyskania przychodów jest taki koszt, który został poniesiony przez podatnika - został pokryty z zasobów majątkowych podatnika.

Wartość vouchera nie stanowi pozostałych przychodów.

UZASADNIENIE

Co do zasady o możliwości obciążenia wydatków stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodów przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). I tak, zgodnie z art. 15 updop kosztami uzyskania przychodów są  koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Konstrukcja powyższego przepisu daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że ten:

  1. wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością,
  2. a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów,
z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę