Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

26 lipca 2019

NR 56 (Sierpień 2019)

Zakup napędu do bramy wjazdowej na posesję domu prywatnego gdzie jest również siedziba firmy

0 89

Osoba prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu oprawami do okularów. Siedziba działalności znajduje się w domu prywatnym a praca w głównej mierze polega na prezentowaniu opraw, zbieraniu zamówień u klientów a następnie dostarczaniu im zakupionych towarów. W związku z częstymi dostawami opraw okularowych, stojaków ekspozycyjnych oraz stendów reklamowych przedsiębiorca postanowił zakupić napęd do bramy wjazdowej na posesję, gdyż dotychczas posiadana brama bardzo ciężko się otwierała i zamykała co powodowało utrudnienia w dostawach. W związku z powyższym zastanawiamy się czy wydatek ten może zostać zaliczony do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ
Zdaniem redakcji koszt związany z zakupem napędu do bramy wjazdowej na posesję domu prywatnego, w którym znajduje się jednocześnie siedziba firmy jest wydatkiem o charakterze osobistym. Nie mniej jednak w sytuacji gdyby przedsiębiorca był w stanie udowodnić, że wyodrębnioną część domu wykorzystuje do działalności gospodarczej a remont bramy jest niezbędny np. w celu ochrony i zabezpieczenia bądź też jak sam Czytelnik pisze - ułatwienia w dostawach - można by uznać, że wydatek do napędu bramy obejmuje zarówno część wykorzystywaną na potrzeby związane z działalnością gospodarczą jak i obiekt mieszkalny – cele prywatne.

UZASADNIENIE
Kwestię uznania wydatków jako koszty uzyskania przychodów regulują przepisy art. 22 i 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak, w myśl art. 22 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis ten nie zawiera więc katalogu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów podatkowych. Katalog ten znajduje się jednak w art. 23 updof, stanowi on o wydatkach, które nie mogą być uznane za koszty podatkowe pomimo ich poniesienia.

Biorąc pod uwagę powyżej cytowane przepisy należałoby uznać, że o możliwości zakwalifikowania danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decyduje spełnienie łącznie dwóch przesłanek: 

  • wydatki winny być poniesione w celu uzyskania przychodów;
  • wydatki nie mogą być zakwalifikowanie do kosztów podatkowych jeśli zostały wymienione w grupie wydatków znajdujących się w art. 23.

W sytuacji wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej prywatnych składników majątku podatnik może ponosić wydatki związane z przystosowaniem  tych składników do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. 

Należy jednak podkreślić, że w wydawanych interpretacjach podatkowych fiskus jednoz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę