Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

26 lipca 2019

NR 56 (Sierpień 2019)

Zakup napędu do bramy wjazdowej na posesję domu prywatnego gdzie jest również siedziba firmy

229

Osoba prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu oprawami do okularów. Siedziba działalności znajduje się w domu prywatnym a praca w głównej mierze polega na prezentowaniu opraw, zbieraniu zamówień u klientów a następnie dostarczaniu im zakupionych towarów. W związku z częstymi dostawami opraw okularowych, stojaków ekspozycyjnych oraz stendów reklamowych przedsiębiorca postanowił zakupić napęd do bramy wjazdowej na posesję, gdyż dotychczas posiadana brama bardzo ciężko się otwierała i zamykała co powodowało utrudnienia w dostawach. W związku z powyższym zastanawiamy się czy wydatek ten może zostać zaliczony do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ
Zdaniem redakcji koszt związany z zakupem napędu do bramy wjazdowej na posesję domu prywatnego, w którym znajduje się jednocześnie siedziba firmy jest wydatkiem o charakterze osobistym. Nie mniej jednak w sytuacji gdyby przedsiębiorca był w stanie udowodnić, że wyodrębnioną część domu wykorzystuje do działalności gospodarczej a remont bramy jest niezbędny np. w celu ochrony i zabezpieczenia bądź też jak sam Czytelnik pisze - ułatwienia w dostawach - można by uznać, że wydatek do napędu bramy obejmuje zarówno część wykorzystywaną na potrzeby związane z działalnością gospodarczą jak i obiekt mieszkalny – cele prywatne.

UZASADNIENIE
Kwestię uznania wydatków jako koszty uzyskania przychodów regulują przepisy art. 22 i 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak, w myśl art. 22 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis ten nie zawiera więc katalogu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów podatkowych. Katalog ten znajduje się jednak w art. 23 updof, stanowi on o wydatkach, które nie mogą być uznane za koszty podatkowe pomimo ich poniesienia.

Biorąc pod uwagę powyżej cytowane przepisy należałoby uznać, że o możliwości zakwalifikowania danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decyduje spełnienie łącznie dwóch przesłanek: 

  • wydatki winny być poniesione w celu uzyskania przychodów;
  • wydatki nie mogą być zakwalifikowanie do kosztów podatkowych jeśli zostały wymienione w grupie wydatków znajdujących się w art. 23.

W sytuacji wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej prywatnych składników majątku podatnik może ponosić wydatki związane z przystosowaniem  tych składników do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. 

Należy jednak podkreślić, że w wydawanych interpretacjach podatkowych fiskus jednoz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę