Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy kryptowaluta jest towarem handlowym w rozumieniu rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR? Czy wydatki na nabycie kryptowaluty na rynku wtórnym przedsiębiorca może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów?
 

ODPOWIEDŹ


Jeśli do nabycia wirtualnej waluty dochodzi w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, polegającej na obrocie kryptowalutą, to należy ją uznać za towar handlowy, stanowiący składnik majątku przedsiębiorcy. Wówczas po stronie kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca powinien stosować takie zasady ich ujmowania, jakie obowiązują w przypadku towarów handlowych. Wydatki na nabycie kryptowaluty zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym przedsiębiorca może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów - pod warunkiem ich właściwego udokumentowania (wszelkimi środkami dowodowymi).

UZASADNIENIE


Nabywanie kryptowaluty, przeznaczonej do dalszej odsprzedaży, stanowi towar handlowy w prowadzonej działalności gospodarczej (§ 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie PKPiR). 

Kryptowaluta to jednostki wirtualnej waluty (np. Bitcoin) i powstaje w tak zwanym procesie wydobywania (ang. mining) przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania pozwalającego na podłączenie do sieci danej kryptowaluty. W wyniku wykorzystania mocy obliczeniowej komputera, otrzymuje się określoną liczbę nowych jednostek wirtualnej waluty, które są zapisywane w wirtualnym portfelu. Zakup i sprzedaż kryptowalut (obrót kryptowalutami) odbywa się za pośrednictwem giełdy internetowej, gdzie kryptowaluty są nabywane od innych uczestników giełdy. Środki pieniężne przeznaczone na zakup wirtualnej waluty są przechowywane na koncie użytkownika (tzw. portfel). Dla każdego z użytkowników giełdy inni jej użytkownicy pozostają anonimowi. Kryptowaluty mogą być dowolnie przesyłane z „portfela” lub do niego. Giełda ewidencjonuje każdą transakcję i każdy transfer pieniędzy i kryptowalut. Zgodnie z zasadami działania giełdy walut wirtualnych, do zawarcia transakcji wymiany dochodzi w sytuacji, gdy użytkownicy złożą identyczne zlecenia określające cenę zakupu lub sprzedaży kryptowaluty w przeliczeniu na walutę „tradycyjną” (uregulowaną prawnie - np. PLN, czy  EUR). System informatyczny rejestruje transakcje wymiany oraz dokonuje przeksięgowania indywidualnego stanu posiadania obu użytkowników biorących udział w transakcji. Potwierdzeniem dokonanej transakcji jest wygenerowane zestawienie transakcji. 

Do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej polegającej na obrocie kryptowalutami wirtualnymi - zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. - należy zaliczyć wszelkie koszty (faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane) poniesione w celu jej nabycia (np. koszt nabycia kryptowaluty wirtualnej na rynku wtórnym). Wskazać w tym miejscu należy, że specyfika transakcji dokonywanych za pośrednictwem giełdy kryptowalut uniemożliwia pozyskanie dokumentów określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie PKPiR (w tym m.in. faktur i rachunków). 

Tym niemniej poniesienie wydatku na zakup kryptowaluty może być udowodni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę