Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Umowa o dzieło od 1 października ma 17%, a my mamy rachunki na 18%. Czy musimy wystawić nowe rachunki?

ODPOWIEDŹ

Zmiany zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw dotyczą obniżenia stawki podatku dochodowego z 18% na 17% oraz podwyższenia kwoty kosztów uzyskania przychodu i weszły w życie już od 01 października 2019 roku.

I tak, zgodnie z art.6 ustawy zmieniającej przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

1) zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%;

2) kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.

Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%.

Powyższe oznacza, że niższy PIT dotyczy wszystkich przychodów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę