Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ulga dla młodych, to zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, ze źródeł przychodów i do wysokości określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


 

POLECAMY

Zgodnie z treścią powyższego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody:
a)  ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
b)  z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c)  z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.