Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

5 marca 2019

NR 51 (Marzec 2019)

Sprzedaż leków w części refundowanej przez NFZ

158

Apteka dokonuje sprzedaży zarówno towarów refundowanych przez NFZ, jak i tych odpłatnych w 100% tylko przez pacjenta. Ewidencjonowaniu na kasie podlega również kwota refundowana przez NFZ. Kiedy i w jakiej wysokości powstaje przychód z tytułu sprzedaży leków w części refundowanej przez NFZ.

ODPOWIEDŹ

W analizowanej sytuacji przychód z tytułu sprzedaży leków  w części zapłaconej przez nabywcę powstaje w dacie wydania towarów. Natomiast przychód z tytułu refundacji z NFZ powstaje w momencie otrzymania refundacji. Powyższe powoduje, że przy sprzedaży leków w części refundowanych przez NFZ, dla celów podatku dochodowego przychód powstaje w dwóch różnych terminach.

 

UZASADNIENIE

Kiedy powstaje przychód podatkowy dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu, co do zasady uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Jednocześnie ustawodawca w art. 14 ust. 1i wskazał, że w szczególnych przypadkach uznaje się, że datą przychodu będzie dzień otrzymania zapłaty. Sytuacja ta będzie dotyczyć między innymi otrzymanej dotacji.

Powyższe oznacza, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych za datę przychodu uznaje się:

 

  • dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi;

  • wystawienia faktury;

  • uregulowania należności

  • w takiej sytuacji pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę