Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza Spółka z o.o. część zobowiązań reguluje stosując split payment. Otrzymujemy również należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy w księgach rachunkowych możemy nie księgować wyciągu bankowego z rachunku VAT. Natomiast płatności takie rozliczać (ujmować) tylko na podstawie rachunku podstawowego?

ODPOWIEDŹ

Tak, ewidencja w księgach rachunkowych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.