Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY

13 września 2019

Przychody z tytułu udzielania korepetycji z języka angielskiego

164

Przychody osoby, która udziela lekcji angielskiego samodzielnie dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej (nie zatrudnia w tym celu osób trzecich), nie są przychodami z działalności gospodarczej, dlatego można je rozliczać jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Czynności te nie będą miały charakteru ani zorganizowanego, ani ciągłego, bowiem terminy zajęć dopasowywane są do osób korzystających z lekcji (brak ciągłości) oraz osoba ta wykorzystuje jedynie własną wiedzę (brak zorganizowania).

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 18 czerwca 2019 roku, nr 0115-KDIT3.4011.152.2019.2.DP.

Sytuacja Podatnika
Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w wymiarze 13,5h. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Oprócz ww. zatrudnienia udziela lekcji angielskiego samodzielnie dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej (nie zatrudnia w tym celu osób trzecich). Nie świadczy usług w tym zakresie na rzecz byłego pracodawcy. Wnioskodawczyni rozlicza się odprowadzając co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniając 20% koszty uzyskania przychodów (art.22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) na podstawie art.13 pkt 2 tej ustawy. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że świadczone przez nią usługi wykonywane są we własnym imieniu, bez zatrudniania do tego celu osób trzecich, w sposób zorganizowany i ciągły (z wyjątkiem przerwy na czas strajku w szkołach od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 29 kwietnia 2019 r. i możliwą przerwą na czas wakacji w zależności od tego czy Wnioskodawczyni znajdzie chętnych do nauki języka angielskiego). Wnioskodawczyni będzie ponosiła odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie czynności objętych umową w zakresie udzielanych korepetycji. Wynikające z umowy czynności nie będą wykonywane pod jej kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego – ucznia, lecz we własnym mieszkaniu lub mieszkaniu osoby korzystającej z lekcji. Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego.

Stanowisko Dyrektora
Zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W art.10 ust. 1 ustawy wyszczególniono m.in. jako odrębne źródła przychodów: działalność wykonywana osobiście (pkt 2), pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3). Odrębnym źródłem przychodów, wymienionym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalność wykonywana osobiście. Przepis art.13 pkt 2 ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art.10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. 
...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę