Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - dokumenty będące podstawą wpisu

Artykuły | 31 października 2019 | NR 59
140

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży książek. Każdą sprzedaż ewidencjonuję na kasie fiskalnej? Czy do księgi przychodów i rozchodów ujmuję sprzedaż każdego dnia na podstawie dobowych raportów fiskalnych czy mogę wpisać wartość przychodu raz w miesiącu na podstawie miesięcznego raportu?

ODPOWIEDŹ

Przedsiębiorcy mogą dokonywać zapisów przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w oparciu o raporty dobowe lub miesięczne w zależności od wybranego sposobu przez Podatnika. 

UZASADNIENIE

Wymóg sporządzania raportów wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 27 ww  rozporządzenia, pod pojęciem raportu fiskalnego (np. dobowego, okresowego, w tym miesięcznego) rozumie się pełny lub skrócony raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy.
W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w § 20 ust. 1. zapisano że podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Natomiast w § 20 ust. 2 wskazano, że  podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.
Powyższe zapisy świadczą o tym, że to Podatnik wybiera sposób ewidencji przy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę