Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w sytuacji gdy powiatowy urząd pracy udzielił przedsiębiorcy pożyczki w wysokości 5 000,00 zł w związku z art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku?

ODPOWIEDŹ

Udzielona pożyczka, o której pisze Czytelnik będzie korzystała ze zwolnienia z PCC, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. f ustawy o PCC. 

UZASADNIENIE

Co do zasady zgodnie z art. 9 pkt. 10 lit f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku pożyczki udzielane z  utworzonych w  drodze ustawy innych funduszów celowych.
Zgodnie natomiast z art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art.  7 ust.  1 pkt  1 ustawy z dnia 6 marca 2018  r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020  r.
Fundusz Pracy jest natomiast państwowym funduszem celowym, o czym stanowi art. 103 ust. 1 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę