Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Płatności dokonywane przy użyciu karty płatniczej – jak ująć w księgach rachunkowych

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 69
32

Pracownikom spółki z o.o. przekazaliśmy firmowe karty płatnicze. Czy w takiej sytuacji powinniśmy utworzyć konta rozrachunkowe związane tylko z płatnościami kartami ? Jak ewidencjonować takie płatności?

ODPOWIEDŹ

Przepisy prawa bilansowego nie określają, na jakich kontach należy prowadzić ewidencję księgową związaną z formą płatności dokonaną przy użyciu karty płatniczej. Jednostka sama decyduje, w jaki sposób będzie ujmować dokonane płatności kartą w księgach rachunkowych, dokonując właściwego zapisu w polityce rachunkowości jednostki.
Warto jednak utworzyć odpowiednie analityki do używanych kont dla rozrachunków z tytułu płatności kartami przez pracowników, w podziale na konkretne karty, aby uniknąć „pomieszania” tych operacji z innymi oraz wygodnego ustalenia salda rozliczeń z każdą osobą (pracownikiem). 

UZASADNIENIE

Płatności regulowane kartą firmową przez pracowników mogą być ewidencjonowane w księgach na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 
(w analityce: Rozrachunki z tytułu płatności kartami). Jeśli z kart korzysta wielu pracowników, to wskazane jest prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej do tych kont z podziałem na poszczególne osoby. Utworzenie odpowiedniej analityki do używanych kont dla rozrachunków z tytułu płatności kartami przez pracowników, w podziale na konkretne karty, pozwala uniknąć „pomieszania” tych operacji z innymi oraz zapewnia wygodę ustalenia salda rozliczeń z każdą osobą.    
Typowe operacje związane z kartami debetowymi (zapłata za towaru i usługi, wypłata gotówki z bankomatu) mogą być księgowane w następujący sposób:

1)    Płatność za fakturę VAT:

  • Ma konto 210 „Rozrachunki z odbiorcami”
  • Wn konto 221 „VAT naliczony”
  • Wn konto zespołu „4” w zależności od rodzaju zakupu  

2)    Jeśli za zakupy firmowe zapłacono kartą płatniczą, to konto rozrachunkowe z dostawcą nie powinno wykazywać salda z tego tytułu. Z tego względu należy dokonać przeksięgowania danego zobowiązania zapisem: 

  • Wn  konto 210 „Rozrachunki z odbiorcami”
  • Ma konto 139 „Środki pieniężne w drodze” lub Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
  • Konto 139 lub 234 będzie wykazywało saldo do momentu rozliczenia przez bank zapłaty dokonanej kartą płatniczą.

3)    Ujęcie płatności kartą debetową na rachunku bankowym:

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę