Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

29 sierpnia 2019

NR 57 (Wrzesień 2019)

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia - przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla spółki

221

Jestem wspólnikiem w spółce z o. o.  oraz prezesem zarządu tej spółki, nie pobieram żadnego wynagrodzenia. Czy organy podatkowe mogą uznać, że w tej sytuacji,  po stronie spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń ?

ODPOWIEDŹ


Organy podatkowe nie mogą uznać że mamy do czynienia z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, bowiem pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez udziałowca nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla spółki. 

UZASADNIENIE


W związku z przedstawionym zapytaniem znaczenie ma brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wskazuje, iż przychodem spółki jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. 

Kluczowym stwierdzeniem w powyższym przepisie jest tzw. odpłatność. Zatem, czy w sytuacji podanej w pytaniu wystąpi opodatkowany przychód  zależy od ustalenia, czy mamy do czynienia z odpłatnością.

Pomocny w rozstrzygnięciu kwestii, kiedy występują nieodpłatne świadczenia, może być wyrok NSA II FSK 135/17: „W punkcie wyjścia wskazać należy, że pojęcie „nieodpłatne świadczenie” nie zostało zdefiniowane w ustawie podatkowej. W cytowanej przez WSA uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 16 października 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06, podtrzymującej stanowisko prawne wyrażone w uchwale z 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podatkowe pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje bowiem ono wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku osobie, mające konkretny wymiar finansowy. (...) Ze świadczeniem nieodpłatnym będziemy mieli zatem do czynienia w przypadkach, w których otrzymujący odnosi określoną korzyść pod tytułem darmym. Oznacza to, że nie świadczy nic w zamian ani obecnie, ani też w przyszłości”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wynagrodzeniem wspólnika jest prawo do udziału w zysku osoby prawnej.  Zatem nie sposób uznać,  że takie świadczenie ma charakter nieodpłatny. Oznacza to, że pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez wspólnika, nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w: 

  • interpretacji z dnia 14 lutego 2017 roku nr 1462-IPPB6.4510.574.2016.3.AG, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Wa...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę