Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a) , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

28 listopada 2018

Określenie źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu

179

Wynajem 54 mieszkań i 4 lokali użytkowych, dokonywany w sposób ciągły i zorganizowany należy zaliczyć do czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2018 roku nr 0113-KDIPT2-1.4011.438.2018.2.RK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni wraz z mężem jako osoby prywatne, dokonali zakupu trzech budynków wielomieszkaniowych, w których znajdują się 54 mieszkania i 4 lokale użytkowe. Wszystkie mieszkania/lokale użytkowe przeznaczone są do wynajmu. Wnioskodawczyni wskazuje, że mieszkania już w momencie zakupu były zamieszkane przez lokatorów, którzy mieszkali tam od kilkudziesięciu lat, głównie na podstawie przydziałów socjalnych z miasta. Po zakupie zostały zawarte nowe umowy najmu z najemcami na mieszkania/lokale użytkowe. Wnioskodawczyni pozyskuje najemców poprzez biura nieruchomości w sytuacji np. śmierci najemcy, otrzymania przez najemcę innego lokalu od miasta, czy też przeprowadzki najemcy. Wnioskodawczyni wynajmowała przedmiotowe mieszkania/lokale użytkowe wraz z mężem, a po śmierci męża wynajmuje je wraz z synem. Wnioskodawczyni posiada 75% udziałów w przedmiotowych nieruchomościach, a podejmowane czynności rodzą bezpośrednio dla Niej określone prawa i obowiązki, jako wynajmującej, stosownie do posiadanych udziałów. Planowane przychody z najmu w 2018 r. szacuje w wysokości ok. 290 000 zł.

Czy Wnioskodawczyni ma możliwość zakwalifikowania uzyskiwanych przychodów do przychodów z najmu prywatnego?

Stanowisko Dyrektora

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W tym zakresie należy stwierdzić, że najem wykonywany w sposób opisany we wniosku, spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę