Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

22 sierpnia 2018

Odliczenie poniesionej straty podatkowej

186

Powstałą stratę w prowadzonej działalności gospodarczej, która zostanie zamknięta na skutek przekształcenia w spółkę akcyjną można rozliczyć w nowej firmie przez okres 5 lat następujących po roku, w którym poniesiono stratę.

Stanowisko Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 lipca 2018 roku nr 0112-KDIL3-1.4011.298.2018.1.IM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Osiągnięte przez niego dochody są opodatkowane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem dochodowym jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ma zamiar dokonać przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, tj. w spółkę akcyjną, na podstawie rozdziału VI Kodeksu Spółek Handlowych, tj. art. 584 do art. 584 KSH.

Po przekształceniu na mocy przepisów prawa Wnioskodawca zostanie jedynym akcjonariuszem spółki kapitałowej. Działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez spółkę kapitałową, natomiast dotychczasowa firma zostanie wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że po przekształceniu planuje prowadzenie innej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanych zgodnie z art. 30c.

Prowadząc dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawca osiągnął straty podatkowe w latach wcześniejszych, przewiduje również, że do dnia przekształcenia (o którym mowa w zdarzeniu pierwszym) nie będzie miał możliwości rozliczenia strat podatkowych z wykonywanej działalności gospodarczej.

Czy poniesione dotychczas straty podatkowe, jakie Wnioskodawca poniósł jako przedsiębiorca (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) będzie mógł odliczyć od dochodu nowo otwartej działalności gospodarczej opodatkowanej jak dotychczasowa działalność gospodarcza na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora

W myśl art. 9 ust. 3 cyt. ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę