Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA

10 marca 2021

Obowiązki płatnika wobec zleceniobiorcy - obywatela Ukrainy

0 227

W przypadku, gdy Zleceniobiorca złoży oświadczenie, że w okresie świadczenia usług ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się na terytorium Polski - to Podatnik od początku współpracy powinien traktować go jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca złoży oświadczenie, że w okresie świadczenia usług ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) nie mieści się na terytorium Polski - to Podatnik od początku współpracy powinien traktować go jako nierezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym do momentu gdy pobyt Zleceniobiorcy w Polsce nie przekroczy 183 dni
w roku podatkowym będzie zobowiązany do poboru 20% zryczałtowanego podatku dochodowego.

W sytuacji gdy pobyt Zleceniobiorcy z Ukrainy w Polsce, przekroczy 183 dni w roku podatkowym - Podatnik będzie zobowiązany pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy o pdof. Zasada ta będzie obowiązywała od dnia następującego po 183 dniu pobytu w danym roku podatkowym (kalendarzowym) do końca roku kalendarzowego, za który dokonywane jest rozliczenie podatkowe.

W sytuacji gdy Zleceniobiorca nie złoży żadnego oświadczenia, a z posiadanych przez Podatnika informacji nie wynika, że jest On rezydentem podatkowym w Polsce - zobowiązany będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia w wysokości 20% uzyskiwanych przychodów, bez potrącania kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z treścią art. 41 ust 4 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy pdof.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 18 sty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.