Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA

4 listopada 2019

Obowiązki płatnika w związku z udziałem sołtysów w szkoleniach

245

Finansowany z budżetu gminy udział sołtysa w szkoleniu dotyczącym szeroko rozumianego funkcjonowania samorządu terytorialnego nie jest jego przychodem bez względu na to czy mieści się, czy też nie w wyznaczonym limicie 3.000 zł, ponieważ jest to wykonywanie obowiązków społecznych i obywatelskich.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 18 października 2019 roku, nr 0115-KDIT2-2.4011.362.2019.1.HD.

 

Sytuacja Podatnika

Sołtysi Gminy, pełniąc funkcję publiczną i realizując zadania z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zamierzają uczestniczyć w szkoleniach związanych z działalnością samorządu gminnego i pełnioną funkcją, konferencjach, seminariach, różnych imprezach kulturalnych i sportowych. W dniach 27-29 września 2019 r. planowane jest pierwsze szkolenie wyjazdowe. Tematem szkolenia będzie Budżet Obywatelski oraz RODO. W ramach szkolenia zapewniony zostanie nocleg, wyżywienie oraz samo szkolenie. Koszt udziału sołtysa pokrywany będzie z budżetu Gminy. Z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Wydatki z tytułu udziału sołtysów w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach ponoszone są przez Gminę w celu zapewnienia sołtysom odpowiednich warunków pełnienia ich funkcji.

Zdaniem Gminy, zdobyta wiedza na szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach oraz reprezentowanie na imprezach kulturalny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę