Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 października 2019 roku obowiązuje 17% stawka PIT. Jak to wpływa na nasze finanse - prezentujemy krótkie opracowanie.

Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka dotyczy zatem przychodów uzyskiwanych m.in.:

  • ze stosunku pracy
  • z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych
  • z emerytury i renty
  • z praw majątkowych.

Jak przedstawia się nowa skala podatkowa:

  • Podstawa obliczenia podatku w złotych: do 85.528 podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek
  • Podstawa obliczenia podatku w złotych: ponad 85.528 podatek wynosi 14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Bez zmian pozostaje degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

Ile wyniosą podwyższone koszty uzyskania przychodów

Jeśli osiągasz przychody z pracy, to uzyskanie przez ciebie wynagrodzenia wymaga poniesienia pewnych wydatków – są to tzw. koszty uzyskania przychodu. Ustawa ok...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę