Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma spedycyjna zajmuje się sprzedażą usług transportowych za granicą - na giełdzie spedytorzy szukają ładunków, przewoźników, którzy przewiozą towar np. z Niemiec do Wielkiej Brytanii. Księgowość może wystawić fakturę na klienta, od którego firma uzyskała zlecenie dopiero gdy przewoźnik prześle oryginały dokumentów przewozowych CMR. Wtedy wystawiona faktura wraz z CMR wysyłana jest przez firmę do klienta. Problem zaczyna się przy zamknięciu miesiąca bo okazuje się, że firma nie ma kilku oryginałów CMR tylko skany (zdjęcia) lub wcale ich nie ma ponieważ kierowca (przewoźnik) nie ma telefonu, z którego może wysłać takie zdjęcie. Przedsiębiorca zgodnie z przepisami wystawia fakturę do 15-go następującego miesiąca, bowiem usługa została wykonana. Oryginały dokumentów CMR firma otrzymuje czasami po 3 tygodniach od zamknięcia miesiąca i okazuje się czasami, że są błędy (inna stawka, data rozładunku). Firma wtedy robi korekty do zeszłego zamkniętego już miesiąca. Czy prawidłowym jest, że firma nie posiadając dokumentów CMR, wiedząc, że transport odbył się wystawia takie faktury, czy jednak powinno się to robić inaczej? Czy w takim przypadku istnieje możliwość szacunku przychodów i na jego podstawie wystawienia faktury? 
 

ODPOWIEDŹ


Zdaniem redakcji Spółka pomimo częstego braku dokumentów jest zobowiązana rozpoznać przychód w dacie wykonania usługi, chyba że wcześniej wystawi fakturę lub otrzyma należność. Żadna z ustaw podatkowych nie daje możliwości szacunkowego ustalania wartości przychodów. 

W sytuacji gdy wartość przychodu zostanie błędnie określona z winy przedsiębiorcy, Spółka winna dokonać korekty przychodu w miesiącu sprzedaży.

UZASADNIENIE


Ogólne zasady dotyczące momentu powstania przychodu zostały zawarte w art. 14 ust. 1c ustawy o pdof i odpowiednio w art.12 ust. 3a ustawy o pdop. 

We wskazanych przepisach ustawodawca zawarł,  że za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Z analizy powyższych przepisów należałoby przyjąć, że w pierwszej kolejności datę powstania przychodu określa moment wydania towaru lub wykonania usługi. Taki moment powstania przychodu określa się wówczas, gdy wydanie towaru lub wykonanie usługi nastąpiło przed wystawieniem faktury lub uregulowaniem należności za towar lub usługę. W sytuacji gdy wystawienie faktury lub zapłata należności za towar bądź wykonanie usługi nastąpi przed jego wydaniem lub wykonaniem usługi, przychód powstaje w dacie zdarzenia, które nastąpiło najwcześniej.

Odstępstwem od omówionej zasady ustalania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej jest sytuacja, w której strony uzgodnią, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. W takim przypadku zgodnie z art. 14 ust. 1e updof oraz art. 12 ust. 3c updop, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Okresowe rozliczenie jest możliwe w przypadku tzw. usług ciągłych. Zarówno w ustawie o pdof jak i ustawie o pdop ustawodawca nie wskazał definicji usług ciągłych nie mniej jednak wykładnia ww. przepisów normującyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę