Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

24 czerwca 2020

Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

23

Z uwagi na to, że prowadzona przez Podatnika odrębna ewidencja nie spełnia określonych wymogów, Podatnik nie może skorzystać z ulgi IP Box iw konsekwencji jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z zasadami, na jakich opodatkowuje przychody (dochody) z działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 16 czerwca 2020 roku, nr 0112-KDIL2-1.4011.37.2020.3.KF.

 

Sytuacja Podatnika

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania. Od 1 października 2018 roku, na podstawie umowy o współpracy, Podatnik świadczy usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. W ramach umowy Podatnik przenosi całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie. Działalność Podatnika polega na programowaniu – tworzeniu i rozwijaniu systemu X w zakresie funkcji:

  • dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych rekomendacji produktowych w oparciu o automatyczną analizę zachowania klienta w sklepie internetowym;
  • „inteligentnego” wyszukiwania produktów/usług w sklepie internetowym.

Rozwój systemu rekomendacji polega na poprawie jakości rekomendacji oraz tworzeniu nowych form dostarczania rekomendacji i innowacyjnych scenariuszy marketing automation.

W ramach pracy Podatnik uczy się i wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności, wymyślając, planując, kształtując i implementując nowe funkcje i zastosowania systemu. Dotyczy to zarówno kodu i algorytmów odpowiadających za wewnętrzną pracę systemu, jak i interfejsu użytkownika. Rozwój interfejsu tak, aby był on możliwie najbardziej intuicyjny, opiera się na najnowszych osiągnięciach w teorii prezentowania informacji, analizach i raportach.

Podatnik wskazał, że prowadzi „na bieżąco” odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję. Ewidencja ta zawiera informację o zakresie pracy prowadzonej w projekcie oraz uzyskanych na tej podstawie przychodach.

Stanowisko Dyrektora
Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

  • wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
  • prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
  • dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej –...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę