Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

4 stycznia 2019

NR 49 (Styczeń 2019)

Czy wygrana w turnieju poza granicami kraju stanowi przychód dla otrzymującego nagrodę

346

Malta blockchain summit organizowała maraton programistyczny Blackchain hackathon. Do konkursu można było przystąpić po wcześniejszym zgłoszeniu i spełnieniu pewnych warunków. Konkurs był nagłaśniany przez internet i lokalne środki masowego przekazu (na Malcie). 4 – osobowy zespół 4 z Polski (studenci) zajął II miejsce i wygrał 15 tys. dolarów. Przelew wpłynął na konto lidera grupy. Organizatorzy nie wypowiedzieli się na temat podatku. Jak zakwalifikować wygraną i w jaki sposób opodatkować ewentualna nagrodę? W której pozycji zeznania wykazać przychód i podatek do zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady wygrane w turniejach stanowią dla osób fizycznych przychód, który zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należą do przychodów z innych źródeł. Otrzymaną wygraną musi uczestnik wykazać w zeznaniu podatkowym i samemu odprowadzić należny zryczałtowany podatek dochodowy. Gracze otrzymujący nagrody będą zobowiązani do 30 kwietnia następnego roku złożyć deklarację PIT-36 i wskazać należny zryczałtowany podatek od otrzymanej wygranej i w tym terminie wpłacić należny podatek.

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

UZASADNIENIE

Co do zasady wygrane w turniejach stanowią dla osób fizycznych przychód, który zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy do przychodów z innych źródeł. W myśl bowiem art. 20 ust. 1 w/w ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17. Powyższe wyliczenie to ma charakter przykładowy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zdaniem redakcji, w przypadku gdy nagroda została przyznana zespołowi (grupie osób), który uczestniczył w turnieju, dla celów pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę