Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jako przedsiębiorca turystyczny realizuję usługi hotelarskie i inne  imprezy turystyczne. Dokonałem rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) - art. 8 ust. 1 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym i w związku z tym mogę przyjmować płatności za usługi w formie bonu turystycznego. W poprzednim miesiącu organizując imprezę turystyczną otrzymałem przedpłaty w formie bonu.  Płatność z ZUS nastąpiła w ciągu 14 dni od rejestracji usługi. Ze względu na warunki pogodowe impreza nie odbyła się. Jakich dokonać księgowań? 

ODPOWIEDŹ
W przypadku ujawnienia, że kwota płatności dokonanej za pomocą bonu stanowi kwotę nienależnie pobraną kwota otrzymana w wyniku dokonania tej płatności podlega zwrotowi do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przy tego rodzaju zdarzeniu zapisy księgowań można przeprowadzić jak poniżej. 

UZASADNIENIE
Co do zasady prawidłowość i termin księgowania przychodów nie zależy od sposobu otrzymywania płatności. 
Zatem przy realizacji płatności bonem turystycznym podmioty, które:

  1. Ewidencjonują wartości z tytułu świadczonych usług na kasie fiskalnej, będą przedpłatę fiskalizowały na kasie fiskalnej tak jak dotychczas.
  2. Co do zasady przychód powstaje w dacie sprzedaży usługi, a nie w dacie zapłaty. Zatem przy płatności za pomocą bonu turystycznego jego realizacja następuje  wcześniej niż świadczenie usługi. 
  3. Dlatego też płatność bonem na kasie fiskalnej będzie ujęta jako otrzymana zaliczka na poczet przyszłego świadczenia - rozliczenie międzyokresowe przychodów - konto 840.

W sytuacji gdy przedsiębiorca turystyczny nie zrealizuje świadczenia, jest zobowiązany niezwłocznie dokonać  zwrotu płatności przyjętej za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) - przy czym w tytule  przelewu wskazuje numer tego bonu.

Tego rodzaju zdarzenie można by ująć w księgach w następujący sposób:
1)    Płatności w formie bonu - rezerwacja imprezy:
WN - Pozostałe rozrachunki – płatność bonem turystycznym - kwota 500 zł 
MA -  „Rozliczenia międzyokresowe przychodów - kwota 500 zł

2)    Wpływ środków z ZUS:
WN -  Rachunek bankowy - kwota 500 zł,
Ma - Pozostałe rozrachunki – płatność bonem turystycznym 500 zł.

3)    Odwołania impre...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę