Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W sytuacji gdy Komandytariusz przestanie być wspólnikiem Spółki przed upływem 2 lat, licząc od dnia kiedy spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT, albo też jego udział w zysku lub udział w łącznej wartości wkładów ulegnie obniżeniu do poziomu poniżej 10% w okresie 2 lat licząc od dnia kiedy spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT – wypłata na rzecz Komandytariusza zysku nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, a w konsekwencji Spółka będzie miała obowiązek poboru zryczałtowanego CIT. W sytuacji, gdy do wypłaty zysku Komandytariusza dojdzie przed upływem 2 lat, licząc od dnia kiedy spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT, przy czym udział w zyskach oraz udział w łącznej wartości wkładów powyżej 10% zostanie utrzymany przez Spółkę w okresie co najmniej 2 lat licząc od dnia kiedy spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT - wypłata będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, a w konsekwencji Spółka nie będzie miał obowiązku poboru zryczałtowanego CIT z tego tytułu.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.