Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przedsiębiorca zatrudniający 2 pracowników otrzymał subwencję z PFR. Całkowita wartość subwencji wyniosła 48.000 zł. Środki wpłynęły na rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą. Proszę o dokładne wyjaśnienie na jaki cel mogę wykorzystać wskazane środki (w tym w szczególności czy mogę wykorzystać środki na ZUS pracowników, umowy leasingowe)?

ODPOWIEDŹ

Przedsiębiorca wykorzysta środki z PRF na cele określone w §7 regulaminu tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju, w którym czytamy, że środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem redakcji wydatki na koszty leasingu związanego z działalnością gospodarczą oraz koszty ZUS pracowników są takimi kosztami.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 21a ustawy o SIR i Dokumentu Programu oraz na zasadach określonych w Dokumentach Wykonawczych, Rada Ministrów powierzyła PFR realizację Programu w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 w Polsce. 
Zasadniczym celem Programu jest realizacja podstawowego interesu ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zapewnienia stabilności przedsiębiorstw i gospodarki. Program kierowany jest do Beneficjentów, którzy łącznie wytwarzają istotną część polskiego PKB. 
Celem programu jest zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości Beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią COVID-19. 
Natomiast celami szczegółowymi programu są, między innymi: 

  1. udostępnienie Beneficjentom Finansowania Programowego na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia im płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19; oraz 
  2. stabilizacja finansowa Beneficjentów celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli.

Z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę