Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kolejna ustawa antykryzysowa (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0) obowiązująca od 23.06.2020 roku zawiera m.in. kolejne ułatwienia w zakresie podatkowym. Na dzień dzisiajszy jest to ostatnia ustawa ze wsparciem w odpowiedzi na epidemię SARS-CoV-2 - firmy i instytucje muszą przygotowywać się do powrotu do ,,normalności”. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Tarczę 4.0:

  • Ulga na złe długi

Tarcza 4.0 wprowadziła prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, na CIT / PIT, będzie przysługiwać w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (obecnie 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Dodana została możliwość skorzystania z ulgi w przypadku podatników rozliczających się poprzez zaliczki uproszczone (wskazano przy tym specyficzny mechanizm rozliczenia ulgi w tym przypadku). Przepisy stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

  • Kary umowne będą kosztem – jeżeli wynikają z COVID 19

Zapłacone kary umowne będą mogły być kosztem uzyskania przychodu w CIT i PIT, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

  • Certyfikaty rezydencji

W okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej:

  • płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie;
  • płatnik może uwzględnić przy wypłacie certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania upływa w okresie obowiązywania epidemii / zagrożenia epidemicznego;
  • wprowadzono możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości.

 

  • Raportowanie TP

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na gruncie przepisów Tarczy 4.0 zostało przedłużone:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  • 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycz...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę