Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

5 marca 2019

NR 51 (Marzec 2019)

Sprzedaż samochodu osobowego - koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży

138

Czy przy sprzedaży samochodu osobowego - środka trwałego w roku 2019, niezamortyzowanego w 100%, nabytego w roku 2017 za kwotę 68.000 zł niezamortyzowana część jest kosztem i czy ten koszt to 100% niezamortyzowanej części czy 75% niezamortyzowanej części?

ODPOWIEDŹ

1. Sprzedaż samochodu osobowego nabytego w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza że od 2019 roku kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot (150 000 zł albo 225 000 zł – w przypadku pojazdów elektrycznych), po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

WAŻNE: art. 9 Ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy art. 24 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 16 ust. 5i ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2018 roku.

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się w oparciu o PKPiR w lutym 2019 roku nabył i jednocześnie wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód osobowy o wartości 220 000 zł – zastosowano amortyzację według stawki podstawowej, metoda liniowa. W lutym 2020 roku podjęto decyzję o sprzedaży samochodu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 24 ust. 2a kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie do kwoty 150 000 zł, po pomniejszeniu ic o sumę odpisów amortyzacyjnyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę