Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , TRANSPORT

24 lipca 2020

Samochód w leasingu operacyjnym a prawo do ulgi rehabilitacyjnej

48

Jestem osobą niepełnosprawną, prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogę skorzystać z odliczeń na dojazdy na zabiegi samochodem wziętym w leasing operacyjny?

ODPOWIEDŹ

 

Aby dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej poniesionych wydatków na używanie samochodu osobowego, konieczne jest posiadanie przez podatnika prawa własności bądź współwłasności samochodu osobowego. Tym samym, korzystanie z samochodu na zasadach leasingu operacyjnego nie uprawnia do wspomnianej ulgi.

 

UZASADNIENIE

 

Wydatki rehabilitacyjne ponoszone przez osoby niepełnosprawne oraz osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, pozwalają po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie na obniżenie podstawy opodatkowania w złożonym rozliczeniu rocznym.

 

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 6 updof, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

 

Przy czym, aby dokonać odliczeń wydatków rehabilitacyjnych konieczne jest:

  • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej lub posiadanie na utrzymaniu osoby niepełnosprawnej,
  • poniesienie wydatku wyszczególnionego w art. 26 ust. 7a updof, który nie został sfinansowany (dofinansowany) ze środków ZFRON, Zakładowego Funduszu Aktywności, PFRON lub NFZ, ZFŚS albo nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie.

 

Rodzaje wydatków korzystających z ww. ulgi zostały wyszczególnione w ust. 7a cytowanego artykułu a zasady i warunki dokonywania wspomnianych odliczeń zawarto w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

W myśl przywołanego ust. 7a pkt 8 za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się, wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – odlic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę