Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

30 października 2018

Przychody z tytułu produkcji utworów muzycznych sprzedawanych za pośrednictwem zagranicznego wydawnictwa

137

Podatnik zajmuje się produkcją utworów muzycznych. Swoje utwory sprzedaje za pośrednictwem wydawnictwa MONSTERCAT (Wydawnictwo jest zarejestrowane w Kanadzie). Klient ma podpisaną umowę na mocy, której wytwórnia otrzymuje prawa autorskie do każdego utworu. Za dystrybucję (odtworzenia w radio, na portalach muzycznych, pobrania i odsłuchy) klient otrzymuję wynagrodzenie, które jest równe 50% całości przychodów wytwórni, drugie 50% jest prowizją wytwórni. Do tej chwili rozliczenia wyglądały tak, że u klienta rozpoznawano przychód od całej kwoty jaką otrzymała wytwórnia - uważam, że jest to błędne, przychód powinien być wykazany jedynie od części którą faktycznie otrzymuje klient (zgodnie z umową zawartą z wytwórnią podatnik otrzymuje 50% uzyskanego przez wytwórnie wynagrodzenia). Dodatkowo od uzyskanej kwoty (jedynie od 50% które jest prowizją wytwórni) rozliczany był import usług - jedynie w VAT bez ujmowania w kosztach z powodu braku faktury. Czy powyżej opisane zasady rozliczania są poprawne?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli z umowy jednoznacznie wynika, że polski przedsiębiorca otrzymuje wyłącznie 50% ceny ustalonej dla ostatecznego klienta to przedsiębiorca winien rozpoznać przychód w tej wysokości. Polski podatnik będzie zobowiązany zafakturować przychód należny.

UZASADNIENIE

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT - art. 14 ust. 1 updof).

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę