Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , NIERUCHOMOŚCI

8 czerwca 2022

Przychód ze sprzedaży nieruchomości w przypadku jego wydatkowania na nabycie dwóch lokali mieszkalnych

0 47

Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży domu przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, na nabycie lokalu mieszkalnego, w którym Podatniczka będzie realizować własne cele mieszkaniowe, uprawnia do skorzystania w  tym zakresie ze zwolnienia przedmiotowego. Natomiast wydatkowanie przychodu na nabycie lokalu mieszkalnego, w którym będzie mieszkał ojciec, nie stanowi o realizacji własnych celów mieszkaniowych Podatniczki i w konsekwencji, dochód w tej części nie będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, a podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywid...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.