Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA DOCHODOWEGO

14 czerwca 2019

NR 54 (Czerwiec 2019)

Prawidłowość złożenia zeznania CIT-8 za pośrednictwem operatora pocztowego

197

Jesteśmy małą wspólnota mieszkaniową, która w terminie do końca marca wysłała za pośrednictwem operatora pocztowego zeznanie CIT-8. Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy wezwanie z urzędu wskazujące na nieprawidłową formę zeznania, zobowiązano nas również do złożenia rozliczenia elektronicznie. W jaki sposób mamy wywiązać się z ciążącego na nas obowiązku, gdy nie posiadamy podpisu elektronicznego? Czy możemy zlecić to zadanie innemu podmiotowi?

ODPOWIEDŹ

Od 1 stycznia  2019 roku zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym CIT-8 składa się wyłącznie elektronicznie. Deklaracja CIT-8 musi zostać podpisana podpisem kwalifikowanym. Podatnicy podatku CIT, którzy nie posiadają jeszcze  podpisu elektronicznego mogą zlecić wysyłkę np. biuru rachunkowemu. Wymaga to jednak wcześniejszego przekazania pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji na formularzu UPL-1. 

UZASADNIENIE

W myśl art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych spoczywa obowiązek składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie
z przepisami Ordynacji podatkowej.

Od 1 stycznia br. obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników niezależnie od tego, dla jakiej liczby osób fizycznych pełnią funkcję płatnika.

Przypomnijmy, iż do końca 2018 roku, podatnicy CIT pełniący jednocześnie funkcję płatnika dla nie więcej niż 5 osób lub nie pełniący w ogóle funkcji płatnika mieli możliwość składania zeznań w formie dokumentu papierowego.

Wspomniana zmiana formy składania CIT wynika ze zmiany art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą roczne informacje i deklaracje dotyczące osób fizycznych składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

W myśl powyższego od 1 stycznia przestała funkcjonować podstawa prawna – do której odwołuje się art. 27a ustawy o CIT  tj. uprawniająca do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w formie papierowej. Co oznacza, że na podatniku CIT spoczywa obowiązek opatrzenia rozliczenia podatkoweg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę