Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA

25 stycznia 2021

Pożyczki dla pracowników – skutki podatkowe

0 286

Jako pracodawca w ramach pomocy udzielanej pracownikom zawieramy z nimi umowy pożyczki przeznaczonej na różne cele. Pożyczki są nieoprocentowane. Raty spłaty tych pożyczek potrącane są z wynagrodzenia pracownika. Czy w związku z nienaliczaniem oprocentowania po stronie pracownika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? Jak należy wyliczyć taki przychód ? Czy pracownik zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i czy my jako pożyczkodawca musimy przeprowadzić związane z tym formalności, czyli wpłacić należny podatek PCC pomniejszając kwotę pożyczki o wysokość podatku oraz przesłać do właściwego urzędu skarbowego podpisaną przez pracownika jako pożyczkobiorcę deklarację PCC-3?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Jeżeli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.