Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

1.    Definicja majątku trwałego

POLECAMY

Przez majątek trwały przedsiębiorstwa należy rozumieć aktywa o znacznej wartości i o długim okresie użytkowania. Są one przeznaczone do zbycia lub płatne 
i wymagalne w okresie przekraczającym 12 miesięcy od momentu ich kupna, złożenia, wystawienia lub też dnia bilansowego.  
Ustawa o rachunkowości posługuje s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.