Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przedsiębiorca wystawia faktury na kwotę należności brutto ponad 15 000 zł. 
1)    Czy na fakturach adnotacja mechanizm podzielonej płatności może mieć formę wbitej pieczątki, czy musi to być stały element faktury?
2)    Czy na wszystkich fakturach sprzedaży o wartości brutto równej bądź wyższej niż 15 000 zł musi być adnotacja „obowiązkowa zapłata mechanizm podzielonej płatności”?
 

ODPOWIEDŹ


MPP obowiązuje w szczególności przy płatnościach za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług i jest stosowany gdy faktura:

 • wynosi powyżej 15 tys. zł brutto,
 • sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany umieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Adnotacja mechanizm podzielonej płatności może mieć formę wbitej pieczątki, nie musi to być stały element faktury.

UZASADNIENIE


Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) I tak, w okresie od dnia 1 listopada 2019 roku, co do zasady podatnicy mają obowiązek stosować mechanizm podzielonej płatności  przy płatnościach za nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 (do dnia 31.10.2019 roku towary/usługi wymienione w załączniku 11,13,14 ustawy o VAT ) do ustawy o podatku od towarów i usług.  MPP obowiązuje dla płatności powyżej 15 000 zł. Powyższe oznacza, że od 1 listopada 2019 roku MPP obowiązuje w szczególności przy płatnościach za:

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

i jest stosowany gdy faktura:

 • wynosi powyżej 15 tys. zł brutto,
 • sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

W przypadku pozostałych transakcji stosowanie MPP w okresie od 1 listopada 2019 było dobrowolne. 

Zgodnie z art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził zmianę w art. 106e ustawy o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę