Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 października 2015

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

0 360

W życiu zawodowym niejednokrotnie zastanawiamy się jaką podjąć decyzję, czy być pracownikiem i zależeć od humorów naszego szefa czy też może podjąć działalność na własny rachunek? Pojawia się wtedy pytanie - co zrobić, jak gospodarować, żeby zminimalizować wartość podatku od dochodu, który musimy przekazać fiskusowi? Każdy przedsiębiorca, zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak spółka kapitałowa, którą obowiązują zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych będzie zastanawiać się jakie wydatki stanowią podstawę obniżenia przychodów, jak je rozliczyć aby fiskus nie mógł zakwestionować tych działań? Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazują i nie wymieniają enumeratywnie, które z wydatków mogą stanowić koszty działalności gospodarczej. Przepisy obu ustaw wskazują wyłącznie na ogólną zasadę potrącalności kosztów uzyskania przychodów, uznając iż koszty winny być poniesione w celu uzyskania, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Obie ustawy zawierają jedynie normatywny sposób ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez wskazanie ogólnych cech takich wydatków jak również wskazanie wyjątków, które również w przypadku spełnienia tych cech do takich kosztów nie będą zaliczone. Należy również podkreślić, iż wg obu ustaw koszty działalności to te, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniły się do zwiększenia przychodów podatnika.

Z uwagi na to, że koszty i prawidłowość ich wykazania w działalności gospodarczej stanowią niezbędny element do określenia prawidłowej podstawy opodatkowania w niniejszym opracowaniu chcielibyśmy Państwu przedstawić prawidłowość definiowania wydatków, które to będą zmniejszać podstawę opodatkowania jak również podejście organów skarbowych i sądów w odniesieniu do kwlifikowalności kosztów podatkowych.

POLECAMY

1. Definicja kosztów...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.